top of page

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık; şirket bünyesinde ihtiyacı olan herkese hizmet verir. 6 aydan başlar ve şirket ihtiyacına göre istenildiği kadar uzatılabilir. Şirket içinde haftada 1 ya da 2 gün isteyen herkese bire bir hizmet verilir. Bu çalışma, kurum çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel ya da kurumsal hedeflere ulaşmaya, iş ve özel hayatta bireysel mutluluğa, kişisel gelişim ve değişime odaklanır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları danışmanlığı çalışmasında; kurumların mevcut ve potansiyel personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapılır. Bu süreçte, kurum bünyesinde iş tanımları, işin getirdiği nitelikler ve gerekli ihtiyaç analizleri tespiti yapılır. Aynı zamanda İleride de oluşabilecek pozisyonların alt yapıları hazırlanır ve mevcut personelin değerlendirmesine katkıda bulunulur.
Aday seçme süreci ve eğitim ile danışmanlık tamamlanır.

Yönetici Danışmanlığı

Yönetici Danışmanlığı; hedefin büyüklüğüne göre, 2 aydan 1 yıla kadar uzanan bir süreyi kapsar.
Görüşmeler haftada 1 seanstır. Bu çalışmada, yöneticilerin kurum içindeki bireysel kalitesine ve bireysel hedeflerine odaklanılır. Her yöneticinin bireysel farklılıklarına göre ihtiyaç duyduğu alanlara hitap edilir. Örneğin; yeni yada gelecek kariyerine, kurum içinde yerleştirmek istediği programa, kişisel gelişimine, ikna kabiliyeti, ifade tarzı, stres yönetimi, iş ve özel hayatta uyumu, etkin liderlik, gelecek ve vizyon belirleme taktikleri, kişisel karakterleri öğrenmeye, yaratıcılık, koçluk yapma yetisi elde etmeye vb…

Marka Danışmanlığı

Marka yaratmak ve var olan markayı hedeflenen başarıya taşımak birçok detayı göz önünde bulundurmayı, farklı bakış açıları geliştirmeyi, kısa ve uzun vadeli planlar ile ilerlemeyi gerektiren bir süreçtir. Her birey bir marka yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak sağlam temellere ve bilgiye oturtulmamış marka yaratma süreci uzun vadede başarısızlıklara neden olmaktadır. Marka danışmanlığı çalışmasında, markanın ortaya çıkma ve devam etme nedenleri tanımlanır ve bir marka vizyonu geliştirilir. Amaç ve hedef belirlendikten sonra stratejik yönetim çalışmasına geçilir.
 

  • Marka yaratma ve süreç yönetimi

  • Markanın tüketici zihninde konumlandırılması

  • Fiziksel özelliklerin yanı sıra duygusal öğelere yer verilmesi

  • Yayılma stratejilerinin belirlenmesi

  • İletişim kanallarının tespiti ve doğru tercihi

  • İletişim yöntemlerinde farklılaşma

İmaj Danışmanlığı

İmaj danışmanlığı çalışmasında, içeriden dışarıya bir imaj yönetimi içeriği sunulmaktadır.
Kişilerin kendilerini en etkili şekilde sunmaları,
Etkili bir imaja sahip olmak düşüncesinin verdiği öz güveni yaşamaları,
İlk izlenimlerini, kendilerini doğru temsil edecek şekilde oluşturmaları,
İnsanlar üzerinde yoğun ve güçlü bir etki bırakmaları,
Başarılı olmak isteyenlere, iş hayatında istediklerini almak için kişisel imajın gücünü profesyonelce nasıl kullanabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

bottom of page