top of page

Öğrencilere Özel "Değerlerimiz ve Görgü" Semineri

Okullar bünyesinde öğrencilerin katılımına yönelik interaktif bir şekilde gerçekleştirilen "Değerlerimiz ve Görgü" seminerinde çocukların ve gençlerin birlikte yaşamanın en temel gereksinimi olan görgü ve zarafet kurallarını iletişim kaynakları içerisine nasıl yerleştirecekleri ve onları nasıl etkili şekilde kullanacakları anlatılmaktadır.

Velilere/Ebeveynlere Özel
"Çocuklara Sosyal Davranış Becerisi Kazandırma" Semineri

"Çocuk Gelişiminde Yaşam Boyu Görgü ve Zarafet" seminerinde, görgünün görmekten geldiği ve çocukların dinlemekten çok izleme yaptığı gerçeğinden yola çıkılarak anne – babalara ve anne baba adaylarına çocukları ile kuracakları iletişim dili, ideal anne baba profili, ev ortamının önemi, eşler arası iletişimin yansımaları ve bunların çocukların duygusal ve sosyal zekası üzerindeki etkisi anlatılarak değer yaratan, mutlu ve kendilerine bağımlı değil bağlı çocuklar yetiştirmelerinin incelikleri aktarılmaktadır. Bu seminer programı Zarafet Akademi’de ve eğitim kurumlarının özel talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Öğretmenlere Özel "Eğitimde Fark Yaratan İletişim" Semineri

"Eğitimde Fark Yaratan İletişim" semineri okullarda öğretmenler ve eğitimcilerle gerçekleştirilen interaktif bir seminerdir. 

İletişim kaynaklarının etkili şekilde kullanımı, çocuk iletişiminde ve yetişkin iletişimindeki dil, mesafe, yaklaşım farklılıkları, duygu ve düşüncelerimizin kelimelere yansıması ve bunun çocuk, genç ve yetişkin üzerindeki etkisi.
Çocuk eğitiminde davranış temelli yaklaşım. Öğrenme ve öğretme metodları, iç ve dış etkenler, Rol model olma, etkin yaklaşım biçimleri. 

Veli ile iletişim, işbirliği ve uyum. Ortak dil, duruş ve anlayış kurma. 

Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı'nın özel olarak hazırladığı ve Türkiye'de bir ilk olan "Eğitimde Fark Yaratan İletişim" semineri, öğrencilerin davranış gelişimlerinin ev ve okul ekseninde ortak bir anlayışla sağlam bir temel üzerine kurulması ve aynı zamanda öğretmen ve veli iletişiminin aynı paydada buluşturularak öğrencinin her konuda öğrendiklerini içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page