top of page

İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet Semineri

Gelişen ve değişen iletişim dinamikleri kendi değerlerimizle birlikte evrensel değerleri harmanlamayı ve bunu en etkili şekilde sunmayı gerektirmekte.

İş dünyası ve sosyal yaşamda artık sadece bilgiye sahip olmak değil, sahip olunan bilgiyi en etkili şekilde sunmak büyük önem taşıyor. Bilginin nasıl sunulduğu noktasında da iletişim kaynaklarının inceliklerini bilmek, kişileri kalabalıklar içerisinde bir adım öne çıkarıyor ve etkili bir intiba bırakmalarını sağlıyor. İş Hayatında ve Sosyal Yaşamda Zarafet semineri,

içeriği, uygulamaları, interaktif olma özelliğiyle katılımcılarda farkındalık oluşturmayı ve bunu içselleştirebilmelerini sağlıyor.

İş Etiketi ve Etkili Kurumsal Temsil Semineri

Kariyer, yönetim, liderlik, kurum ve kuruluşların temsili için İş Etiketi konusundaki farkındalık büyük önem taşıyor. Çünkü kişilerin ve kurumların etiketleri kendilerini yansıttıkları sürece başarı adına etkili oluyor. İyi belirlenmiş ve kişiyi tam yansıtan bir iş etiketi, kişisel karizma, kariyer ve başarıyı bunun yansıması olarak da kurumsal başarıyı tetikliyor. Bu seminer programı iş hayatındaki profesyonellerin tüm dünyada çok büyük önem taşıyan profesyonel davranış kuralları ile seçilmiş davranışlar sergilemesini amaçlıyor.

İş'te Adabı Muaşeret Semineri

İş’te Adabı Muaşeret seminer, söyleşi ve konuşmalarında, kurumlara özel hazırlanan içerikler ile katılımcı sayısı sınırlaması olmadan, tamamen interaktif bir şekilde hem İş’te Adabı Muaşeret kuralları anlatılmakta hem de katılımcıların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır. İhtiyaca ve içeriğe göre farklı  zaman dilimlerini kapsayan bu çalışma aynı zamanda özel etkinlikler içinde programlanmaktadır.

Öğrencilere Özel "Değerlerimiz ve Görgü" Semineri

Okullar bünyesinde öğrencilerin katılımına yönelik interaktif bir şekilde gerçekleştirilen "Değerlerimiz ve Görgü" seminerinde çocukların ve gençlerin birlikte yaşamanın en temel gereksinimi olan görgü ve zarafet kurallarını iletişim kaynakları içerisine nasıl yerleştirecekleri ve onları nasıl etkili şekilde kullanacakları anlatılmaktadır.

  Velilere/Ebeveynlere Özel
"Çocuklara Sosyal Davranış Becerisi Kazandırma" Semineri

"Çocuk Gelişiminde Yaşam Boyu Görgü ve Zarafet" seminerinde, görgünün görmekten geldiği ve çocukların dinlemekten çok izleme yaptığı gerçeğinden yola çıkılarak anne – babalara ve anne baba adaylarına çocukları ile kuracakları iletişim dili, ideal anne baba profili, ev ortamının önemi, eşler arası iletişimin yansımaları ve bunların çocukların duygusal ve sosyal zekası üzerindeki etkisi anlatılarak değer yaratan, mutlu ve kendilerine bağımlı değil bağlı çocuklar yetiştirmelerinin incelikleri aktarılmaktadır. Bu seminer programı Zarafet Akademi’de ve eğitim kurumlarının özel talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Öğretmenlere Özel "Eğitimde Fark Yaratan İletişim" Semineri

"Eğitimde Fark Yaratan İletişim" semineri okullarda öğretmenler ve eğitimcilerle gerçekleştirilen interaktif bir seminerdir. 

İletişim kaynaklarının etkili şekilde kullanımı, çocuk iletişiminde ve yetişkin iletişimindeki dil, mesafe, yaklaşım farklılıkları, duygu ve düşüncelerimizin kelimelere yansıması ve bunun çocuk, genç ve yetişkin üzerindeki etkisi.
Çocuk eğitiminde davranış temelli yaklaşım. Öğrenme ve öğretme metodları, iç ve dış etkenler, Rol model olma, etkin yaklaşım biçimleri. 

Veli ile iletişim, işbirliği ve uyum. Ortak dil, duruş ve anlayış kurma. 

Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı'nın özel olarak hazırladığı ve Türkiye'de bir ilk olan "Eğitimde Fark Yaratan İletişim" semineri, öğrencilerin davranış gelişimlerinin ev ve okul ekseninde ortak bir anlayışla sağlam bir temel üzerine kurulması ve aynı zamanda öğretmen ve veli iletişiminin aynı paydada buluşturularak öğrencinin her konuda öğrendiklerini içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page