top of page

Çocukluk Çağında Aldığımız Eğitim Yarın Kim Olacağımıza Işık Tutuyor!

Güncelleme tarihi: 22 Haz 2023


Bir insanın hayatını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağını belirlemesi ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Özellikle de bu çağın çocuk ve gençlerinin geçmişe nazaran daha çok seçimle karşı karşıya kaldıkları, alternatiflerin çok olmasının onların daha çok karmaşaya, anlaşmazlığa ve değer çatışması yaşamasına neden olduğu günümüzde daha da büyük önem arz etmekte. Sadece birey olarak değil aynı zamanda değerler bilincinin demokratik bir toplumun başarısı için temel olduğu da araştırmalarla ortaya konulmuş durumda.

Demokrasiyi anlayan ve ahlakî boyutuyla hemfikir olan insanlar, diğerinin haklarına saygı, kanunları kabul, kamu yaşamına gönüllü katılım ve toplumun iyiliğiyle ilgilenirler. İşte bu duygu ve düşüncelerle hazırladığım ve yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığım "Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü Ders/Kaynak Kitapları" ders çocuklarımıza kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olmanın önemini anlatıyor. Bunu yaparken de empoze ederek değil, tam da değerler eğitimin asıl amacının çocuklarımıza sağlaması gerektiği gibi; yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyerek, kendi değerlerini açıklığa kavuşturmalarını sağlayarak anlatıyor. Böylelikle onlarda kendileri için neyin doğru beyin yanlış olduğuna kendileri karar vermiş oluyorlar.


Unutmamak gerekir ki; Çocukken aldığımız eğitim yarın kim olacağımıza ışık tutuyor. Çocuklarımıza nelerin önemli olduğu, neleri tercih etmeleri ve nasıl yaşamaları gerektiği hususunda rehberlik eden değerleri ve görgüyü öğretmek daha doğrusu yaşatarak içselleştirmelerini sağlamak şu en önemli önceliğimiz olmak zorunda.


Şimdiye kadar değerler eğitimi kapsamında her okul her öğretmen kendi imkanları ile bir şekilde öğrencilerine bu konularda çalışmalar yapmaya çalışıyordu. Ancak yeterli değildi ve bunun bir kitabı yoktu. Değerler evrenseldir ancak herkes kendi içinde bir şeyler yapmaya çalıştığında bu durumdan çok uzakta bir değer anlayışı ortaya çıkıyordu. Öğretmenler de kaynak eksikliğinden nasıl yol almaları gerektikleri konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Üstelik yapılan çalışmaların çocuğunda tüm bu değerler, çocuklara nasihat vererek ve ne yapmaları gerektiği vurgulanarak aktarılıyordu. Genel olarak yapılmaması gereken olumsuz davranışlar vurgulanıyordu. İstenen ve olumlu davranışlara daha az yer veriliyordu. Oysa ki olması gereken çocukların değerleri sorgulayarak, empati kurarak kazanmaları.


Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü kitapları, ders programlarında değerler eğitimi ve görgü kuralları üzerine çalışmalar yapan ve bu kitapları derslerinde okutmak isteyen tüm okulların okul öncesi/ilköğretim öğrencileri ile buluşacak ve bütün öğrencilerin değerler ve görgü kuralları konusunda tek bir kaynaktan aynı seviyede eğitim almalarını sağlayacak.

Üstelik kitaplar, aile, öğretmen ve okul yönetimini de bu eğitimin bir parçası haline getiriyor. Yapılan uygulamalarla herkese bir görev düşüyor. Bu şekilde öğrenme etkili bir hale getiriliyor ve değerlerimiz/görgü konusunda çocuklar net bir duruşla karşılaşmış oluyorlar.

"Okulda, Evde, Sağlıkta, Trafikte, Doğada ve Ülkemizde” üniteleri ile görgü kuralları üzerinden "adalet, sevgi, saygı, dürüstlük, vatanseverlik, yardımseverlik, sorumluluk, öz denetim, sabır, dostluk” gibi değerleri, öğrencilerin okulda ve evde yapacak olduğu etkinlikler ile küçük yaştan itibaren içselleştirmelerini amaçladığım ‘Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü’ uygulamalı ders kitabı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı ders programlarında yer alan kök değerlere göre hazırlandı ve Mavi Bilye Yayınları tarafından öğrenciler ile buluşuyor.


Okul öncesinden başlayarak 1. sınıftan 4. sınıfa kadar her sınıfın seviyesine göre özel olarak hazırladığım Değerlerimiz ve görgü ders kitapları bu iki kavramı bir bütün olarak ele alıyor. Değerlerimiz ve Görgü ayrılmaz iki parçadır. Kibar insanlar kendi değerlerine olduğu gibi çevresindekilerin değerlerine de saygılıdır. Adil, dürüst, arkadaş canlısı, saygılı, sevgi dolu, sorumluluk sahibi, vatanını seven ve yardımsever bireyler, kibar davranışlarıyla hem bulunduğu ortamı hem ülkesini hem de dünyayı güzelleştirler.


Kitaplarla ilgili daha detay bilgiye Mavi Bilye Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz.


Sevgilerimle,

Gökhan Dumanlı

Eğitimci Yazar
28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page