Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı’nın yazdığı “Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü” uygulamalı ders kitapları eğitim – öğretim programındaki hayat bilgisi, matematik, Türkçe, müzik ve görsel sanatlar (4. sınıf kitabı ayrıca sosyal bilimler, fen bilimleri, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi) derslerinin kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Programda yer alan kök değerlerin her biri öğrencinin günlük yaşamından örneklerle somutlaştırılarak işlenmiştir.
Kitaplarda öğrencilerin yakın çevresinden ailesinden ve okuldan başlayıp ülkemizdeki ve doğadaki değerler ve görgülere kadar geniş bir bakış açısı kazanması amaçlanmıştır.
OECD tarafından uygulanan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirne Programı) sonuçlarında ülkemiz ne yazık ki sıralamada sonlarda yer almaktadır. PISA öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Bu kitaplar öğrencilerimizin PISA’da başarılarını artırmak amacıyla Adım Adım Pısa etkinliklerini; yazma becerilerini ve söz dağarcıklarını geliştirmek için Sözcük Oyunlarını, öğrendiklerini diğer derslerle ilişkilendirmeleri için disiplinlerarası etkinlikleri ve öğrendiklerini gözden geçirmelerini sağlayacak Değerlendirme Sorularını içermektedir.
Detaylı bilgi için: mavibilyeyayinlari.com