Değerlerimiz ve Görgü Ders Kitapları
Öğrencilerle Buluşmaya Hazır!

Çocuklarımızda Değerlerimiz ve Görgü Konusunu Neden Ders Olarak Okutmalıyız?

Şu an bu paylaşımı gördüyseniz bu yazıya 2 dakikanızı ayırmanızı istiyorum! Size bugün Değerlerimiz ve Görgü konusunun çocuklarımıza ders olarak okutulmasının neden önemli olduğunu bilimsel araştırmalara dayanarak anlatacağım. Sonra sizin de bu konuyu tüm ülkeye anlatmanızı isteyeceğim. Evet, bunu hep birlikte başaracağız!
‘Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü’ ders kitapları 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarında değerler konusunda ders veren ve de verecek olan okulların öğrencileri için hazırladığım ve bu kapsamıyla Türkiye’de yazılmış ilk ders kitapları. Çocuklarımıza nelerin önemli olduğu, neleri tercih etmeleri ve nasıl yaşamaları gerektiği hususunda rehberlik eden değerleri ve görgüyü öğretmek daha doğrusu yaşatarak içselleştirmelerini sağlamak amacıyla yazıldı. Çünkü bir insanın hayatıını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağını belirlemesi ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Özellikle de bu çağın çocuk ve gençlerinin geçmişe nazaran daha çok seçimle karşı karşıya kaldıkları, alternatiflerin çok olmasının onların daha çok karmaşaya, anlaşmazlığa ve değer çatışması yaşamasına neden olduğu bir dönemde daha da büyük önem arz etmekte. Sadece birey olarak değil aynı zamanda değerler bilincinin demokratik bir toplumun başarısı için temel olduğu da araştırmalarla ortaya konulmuş durumda. Demokrasiyi anlayan ve ahlakî boyutuyla hemfikir olan insanlar, diğerinin haklarına saygı, kanunları kabul, kamu yaşamına gönüllü katılım ve toplumun iyiliğiyle ilgilenirler.

İşte bu duygu ve düşüncelerle bir yıldır üzerinde çalıştığım ders kitapları çocuklarımıza kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olmanın önemini anlatıyor. Ve bunu yaparken de empoze ederek değil, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyerek, kendi değerlerini açıklığa kavuşturmalarını sağlayarak anlatıyor. Onlarda kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendileri karar vermiş oluyorlar. Diliyorum ki Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilerle buluşsun bu kitaplar.
Şimdi sıra sizde! Kitaplar sizlere emanet…

Yazıdaki araştırmalar için yararlanılan kaynakça: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302506